Showing all 8 results

75,000VND
  • AIR JORDAN ULTIMATE FLIGHT QUARTER 2.0 - ĐEN
  • AIR JORDAN ULTIMATE FLIGHT QUARTER 2.0 - TRẮNG
25,000VND
70,000VND
  • VỚ BÓNG RỔ - CURRY TRẮNG VÀNG
  • VỚ BÓNG RỔ - CURRY VÀNG XANH
  • VỚ BÓNG RỔ - CURRY XANH VÀNG
  • VỚ BÓNG RỔ - DAVIS ĐEN TÍM
  • VỚ BÓNG RỔ - DAVIS TÍM VÀNG
  • VỚ BÓNG RỔ - DONCIC TRẮNG XANH
  • VỚ BÓNG RỔ - DURRANT ĐEN TRẮNG
  • VỚ BÓNG RỔ - DURRANT TRẮNG ĐEN
  • VỚ BÓNG RỔ - GEORGE TRẮNG XANH
  • VỚ BÓNG RỔ - GIANNIS ĐEN XANH
  • VỚ BÓNG RỔ - GIANNIS TRẮNG XANH
  • VỚ BÓNG RỔ - HARDEN ĐỎ TRẮNG
  • VỚ BÓNG RỔ - HARDEN TRẮNG ĐỎ
  • VỚ BÓNG RỔ - JORDAN ĐEN ĐỎ
  • VỚ BÓNG RỔ - JORDAN ĐỎ ĐEN
  • VỚ BÓNG RỔ - JORDAN TRẮNG ĐỎ
  • VỚ BÓNG RỔ - KOBE ĐEN TÍM
  • VỚ BÓNG RỔ - KOBE TÍM VÀNG
  • VỚ BÓNG RỔ - KOBE TRẮNG TÍM
  • VỚ BÓNG RỔ - KOBE VÀNG TÍM
  • VỚ BÓNG RỔ - KYRIE ĐEN TRẮNG
  • VỚ BÓNG RỔ - KYRIE TRẮNG ĐEN
  • VỚ BÓNG RỔ - LEBRON ĐEN TÍM
  • VỚ BÓNG RỔ - LEBRON TÍM VÀNG
  • VỚ BÓNG RỔ - LEBRON TRẮNG TÍM
  • VỚ BÓNG RỔ - LEBRON VÀNG TÍM
  • VỚ BÓNG RỔ - LEONARD TRẮNG XANH
  • VỚ BÓNG RỔ - SIMMONS TRẮNG XANH
  • VỚ BÓNG RỔ - SIMMONS XANH ĐỎ
  • VỚ BÓNG RỔ - WESTBROOK ĐEN ĐỎ
  • VỚ BÓNG RỔ - WESTBROOK TRẮNG ĐEN

PHỤ KIỆN BÓNG RỔ

BĂNG GỐI BÓNG RỔ CÓ ĐỆM

100,000VND
  • BĂNG GỐI DÀI CÓ ĐỆM - ĐEN
  • BĂNG GỐI DÀI CÓ ĐỆM - ĐỎ
  • BĂNG GỐI DÀI CÓ ĐỆM - NEON
  • BĂNG GỐI DÀI CÓ ĐỆM - TÍM
  • BĂNG GỐI DÀI CÓ ĐỆM - TRẮNG
  • BĂNG GỐI DÀI CÓ ĐỆM - XANH
  • XS
  • XXS
  • S
  • M
  • L
  • XL
  • XXL

PHỤ KIỆN BÓNG RỔ

BĂNG TAY BÓNG RỔ CÓ ĐỆM

50,000VND
  • BĂNG TAY ĐỆM DÀI - ĐEN
  • BĂNG TAY ĐỆM DÀI - ĐỎ
  • BĂNG TAY ĐỆM DÀI - TRẮNG
  • BĂNG TAY ĐỆM DÀI - XANH
  • S
  • M
  • L
  • XL

PHỤ KIỆN BÓNG RỔ

VỚ BÓNG RỔ NBA STANCE

70,000VND
  • STANCE - CAM ĐEN TÍM
  • STANCE - CAM XANH TRẮNG
  • STANCE - ĐEN ĐỎ MẬN
  • STANCE - ĐEN TRẮNG XÁM
  • STANCE - ĐEN VÀNG RÊU
  • STANCE - ĐEN XANH THAN
  • STANCE - ĐỎ ĐEN TRẮNG
  • STANCE - ĐỎ TRẮNG ĐEN
  • STANCE - ĐỎ XANH XÁM
  • STANCE - GHI ĐEN XÁM
  • STANCE - RÊU ĐỎ TRẮNG
  • STANCE - TÍM TRẮNG VÀNG
  • STANCE - TRẮNG XANH BLUE ĐEN
  • STANCE - TRẮNG XANH NGỌC ĐEN
  • STANCE - VÀNG ĐỎ TRẮNG
  • STANCE - XÁM ĐEN TRẮNG
  • STANCE - XÁM TRẮNG ĐEN

PHỤ KIỆN BÓNG RỔ

VỚ BÓNG RỔ NIKE ELITE QUICK CREW

75,000VND
  • QUICK CREW HIGH - 01 - XANH TÍM THAN
  • QUICK CREW HIGH - 02 - ĐỎ MẬN
  • QUICK CREW HIGH - 03 - XANH BIỂN
  • QUICK CREW HIGH - 04 - TRẮNG ĐEN
  • QUICK CREW HIGH - 05 - ĐEN HỒNG
  • QUICK CREW HIGH - 06 - ĐEN TRẮNG
  • QUICK CREW HIGH - 07 - TRẮNG HỒNG
  • QUICK CREW HIGH - 08 - TRẮNG XANH
  • QUICK CREW HIGH - 09 - TRẮNG TÍM
  • QUICK CREW HIGH - 10 - VÀNG TÍM
  • QUICK CREW HIGH - 11 - ĐỎ XÁM
  • QUICK CREW HIGH - 12 - XANH LÁ

PHỤ KIỆN BÓNG RỔ

VỚ BÓNG RỔ ELITE MID CUT

25,000VND
  • VỚ BÓNG RỔ ELITE MID CUT - ĐEN ĐỎ
  • VỚ BÓNG RỔ ELITE MID CUT - ĐEN TRẮNG
  • VỚ BÓNG RỔ ELITE MID CUT - TRẮNG ĐEN