2Hand Chính hãng | Li-Ning Sonic TD 5 ABAM005-4 | Xanh trắng

400,000VND

  • Sản phẩm: Chính hãng
  • Độ mới: Đã qua sử dụng
  • Tình trạng:
    • Như ảnh, đã diệt khuẩn làm sạch
    • Một số đã thay dây, thay lót
  • Hộp giày: Không
  • Hình ảnh: Chụp thực tế sản phẩm, sáng hơn so với bên ngoài
  • Cam kết hoàn tiền nếu sản phẩm không đúng như hình ảnh
2Hand Chính hãng | Li-Ning Sonic TD 5 ABAM005-4 | Xanh trắng
400,000VND Select options