2Hand Chính hãng | Anta Shock The Game 4 112131630S-1 | Đen đỏ

450,000VND

  • Sản phẩm: Chính hãng
  • Độ mới: Đã qua sử dụng
  • Tình trạng:
    • Như ảnh, đã diệt khuẩn làm sạch
    • Một số đã thay dây, thay lót
  • Hộp giày: Không
  • Hình ảnh: Chụp thực tế sản phẩm, sáng hơn so với bên ngoài
  • Cam kết hoàn tiền nếu sản phẩm không đúng như hình ảnh
2Hand Chính hãng | Anta Shock The Game 4 112131630S-1 | Đen đỏ
450,000VND Select options